Философский факультет
СПбГУСанкт-Петербургский государственный университет
  • Русский
  • St. Petersburg State University - Faculty of Philo
Образовательные программы Философского факультета СПбГУ Философия Конфликтология Прикладная этика Религиоведение Музейное дело и охрана памятников Культурный и музейный туризм Культура Германии Культура Италии Еврейская культура Арабо-мусульманская культура Индийская культура Китайская культура
Адрес:
г. Санкт-Петербург, 199034,
Менделеевская линия д. 5
Приёмная директора института:
тел.: 
(812)
328-44-08
факс: (812) 328-94-21
Учебный отдел по направлению философия:
тел/факс: 
(812)
328-94-39
Приёмная комиссия:
тел.: 
(812)
914-64-23
(812) 363-66-35
Электронная почта
Информационного центра Приёмной комиссии:
philosophy@priem.spbu.ru

Налдониова Ленка

Lenka Naldoniová 

Department of Philosophy, University of Ostrava (Ostravská univerzita v Ostravě)

Address: Reální 3, 702 00 Ostrava, Czech Republic

Office phone: 00420 597 091 824

E-mail: lenka.naldoniova@osu.cz 

Education

♦ Dr. phil., November 2008, Department of Philosophy, University of Vienna

Doctoral Thesis: „Vladimir Solov´ev e il significato dell´Eros“ (Vladimir Solov´ev and the meaning of Eros) (Supervisor: Univ. Prof. Dr. Richard Heinrich)

♦ la Laurea di Dottore in Lingue e Letterature Straniere con Lode (M. A.) April 2003, Universita degli Studi Roma Tre, Roma

Thesis: V. S. Solov´ev: La Sofia (Supervisor: Prof. ssa Carla Solivetti)

♦ la Laurea in Filosofia con Lode (B. A.) May 2007, Universita degli Studi Roma Tre, Roma

Thesis: Il nichilismo russo interpretato da T. G. Masaryk (Supervisor: Prof. ssa Gabriella Farina)

Professional Position

University of Ostrava: Assistent Professor of Philosophy, from 2006

Languages

Czech (mother tongue), Italian, English, Russian

PUBLICATIONS

Books

1. Ruská sofiologie a věčné ženství (Russian Sophiology and Eternal Feminine), Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012.

2. Erós a jeho metamorfózy (Eros and its metamorphoses), Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010. (Review of the book „Erós a jeho metamorfózy“, author M. Altrichter).

Chapters in books

1. The Meaning of Love in V. Solovyov and P. Florensky // Religion and Culture in Russian Thought. Philosophical, Theological and Literary Perspectives. Kraków: The Pontificial University of John Paul II in Kraków (2014): 12-18.

2. Přechod z biosféry k noosféře v pojetí Vladimíra Vernadského (The Transition from the Biosphere to the Noosphere in Vladimir Vernadsky´s view)  // Limity vědeckého poznání. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (2013): 81-92.

3. Počátky ruského kosmismu u N. F. Fjodorova a K. E. Ciolkovského (The Birth of Russian Cosmism in N. F. Fyodorov and K. E. Tsiolkovsky) // Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (2012): 183-193.

4. N. Berďajev a O. Spengler - problém filosofie dějin Ruska a Západu (The Problem of Philosophy of History of Russia and the West) // Tradice a modernost: Perspektivy dialogu. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (2010): 91-100.

Articles

1. Об идее сверхчеловечества и богочеловечества у С. Л. Франка в контексте историософского процесса // Мысль. Вып. 16. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2014. С. 90-94.

2. Hledání čtvrtého rozměru v díle Pavla Florenského (The Search of the Fourth Dimension in the Work of Pavel Florensky) // Studia Humanitatis. Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, (2012): 297-312.

3. Dostojevskij a Nietzsche: Antropologické vědomí kreativního člověka (Dostoyevsky and Nietzsche: The Anthropological Consciousness of the Creative Man) // Studia Slavica, sv. 15, (2011): 53-63.

4. Marsilio Ficino a platonická láska (Marsilio Ficino and Platonic Love) // Studia humanitatis. Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace III. Ostrava: Ostravská univerzita (2010): 85-100.

5. Pavel Florenskij a Andrej Bělyj - magie slova a symbolu I (Pavel Florenskij and Andrey Belyj - The Magic of Word and Symbol I) // Paideia: Philosophical E-journal of Charles University (Prague), Issue 1, Vol 7 (2010):1-12.

6. Platónův Erós očima Vladimíra Solovjova // Studia Humanitatis Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace II. Ostrava: Universitas Ostraviensis, (2009): 189-194.

7. Cesta k vseedinstvu (The Road to Vseedinstvo) // Pro-Fil: Philosophical E-journal of Masaryk University (Brno), Vol 9, No 1 (2008).

8. Il dolce stil novo (Sweet New Style) // Studia Romanistica. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, (2008): 175-179.

9. Masaryk e Dostoevskij: il nichilismo russo (Masaryk and Dostoyevsky: Russian Nihilism) // Acta facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis. Philosophica č. 12. Ostrava: Ostravská univerzita (2007).

10. Рецепции русской философии в Чехии: Т. Г. Масарик и Т. Шпиблик // Вече: Журнал русской философии и культуры. Вып. 27(1). СПб.: Изд-во СПбГУ, 2015. С.39-45.

Presentations

1. Kreativní fantazie Gianni Rodariho (Creative Fantasy of Gianni Rodari), Mezinárodní veděcká konference „Dnešní svět zítřejšíma očima“ (International scientific conference „Today´s world through the eyes of tomorrow“). Department of Czech Literature and Library Studies of the Faculty of Arts, Masaryk University in Brno. 16-17  April 2015.

2. Peterburgskij period tvorčestva Vladimira Solovjova, Meždunarodnye čtenija po istorii russkoj filosofii „Peterburgskaja filosofija kak istoriko-filosofskoe javlenie“. Sankt-Peterburgskij gosudarstvenyj universitet in Saint Petersburg. 16-17 September 2014.

3. The Meaning of Love in V. Solovyov and P. Florensky, International Academic Conference Kraków Meetings. Religion and Culture in Russian Thought, The Pontifical University of John Paul II in Kraków. 29-30 May 2014.

4. Interpretace Sofie v pojetí V. Solovjova ve vztahu k Danteho Beatrici, Conference Studia Humanitatis - Ars Hermeneutica V., University of Ostrava May 2014.

5. Místo člověka v ruském kosmismu (Place of Man in Russian Cosmism), Workshop on „Kosmologie a antropologie místa člověka v kosmu“ („Cosmology and Antropology of the Place of Man in Cosmos“), University of West Bohemia, Pilsen, April 2014.

6. Turgeněvovy nihilistické děti (Turgenev´s Nihilistic Children), Conference on „Filosofické procházky českou a ruskou literaturou“ (Philosophical Thoughts about Czech and Russian literature) Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem. October 2013.

7. O ideji svěrchčelověčestva i bogočelověčestva u S. L. Franka v kontekste istoriosofskovo procesa, Conference Semen Ljudvigovič Frank: nemeckij kontekst russkoj filosofii St. Petersburg: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet. October 2013.

8. Počátky ruského kosmismu u N. F. Fjodorova a K. E. Ciolkovského (The beginnings of the Russian Cosmism in N. F. Fyodorov and K. E. Ciolkovsky) Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Conference Situovaná věda. September 2012.

9. Hledání čtvrtého rozměru v díle Pavla Florenského (The Search of the Fourth Dimension in the Work of Pavel Florensky), Conference Studia Humanitatis - Ars Hermeneutica IV., University of Ostrava May 2012.

10. Marsilio Ficino a platonická láska (Marsilio Ficino and Platonic Love) Conference Studia Humanitatis - Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace III, University of Ostrava, April 2010.

11. Mundus and Globus - Two Sides of Globalisation. Ostrava: Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context. September 2009.

12. Paralely mezi Nietzschem a Dostojevským (Parallels between Nietzsche and Dostoevsky)  Conference „Kultury a literatury mezi Východem a Západem“, Prague: Institute of Slavonic Studies of Academy of Science of the Czech Republic, October 2009.

13. Solovjovova interpretace Platóna (Solovyov´s interpretation of Plato), Ostrava: Studia humanitatis - ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace II, October 2007.

 

Просмотров: 136

наверх

  @©тЁ­ё@Mail.ru
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ СПбГУ © 2021