Философский факультет
СПбГУСанкт-Петербургский государственный университет
 • Русский
 • St. Petersburg State University - Faculty of Philo
Образовательные программы Философского факультета СПбГУ Философия Конфликтология Прикладная этика Религиоведение Музейное дело и охрана памятников Культурный и музейный туризм Культура Германии Культура Италии Еврейская культура Арабо-мусульманская культура Индийская культура Китайская культура
Адрес:
г. Санкт-Петербург, 199034,
Менделеевская линия д. 5
Приёмная директора института:
тел.: 
(812)
328-44-08
факс: (812) 328-94-21
Учебный отдел по направлению философия:
тел/факс: 
(812)
328-94-39
Приёмная комиссия:
тел.: 
(812)
914-64-23
(812) 363-66-35
Электронная почта
Информационного центра Приёмной комиссии:
philosophy@priem.spbu.ru

Киейзик Лилианна

Lilianna Kiejzik

доктор философских наук, профессор, директор Института философии Зелено­гур­ско­го университета, Польша (2005–2017)

заведующая кафедрой истории философии (с 2005 г.)

соредактор книжной серии по русской философии, издающейся под эгидой Института философии Зеленогурского университета

Accredited legal translator and expert witness

Member of Bioethics Committee at Lubush regional Chamber of Physicians and Dentists

Bioethics supervisor for medical interns

Область исследований: русская религиозная философия, история философии, философия феминизма

Исследовательские гранты и стипендии:

 1. National Science Centre, Republic of Poland, 2013-2015:  Sergiusz Bułgakow i filozofowie srebrnego Wieku. Rozważania o przyjaźni, № UMO- 2012/07/B/HS1/01641 – individual grant, completed.
 2. National Science Centre, Republic of Poland, 2008-2010: Sergiusza Bułgakowa filozofia wszechjedności, №  UMO 1993/B/H03/2008/34, individual grant, completed.
 3. Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland, 2010-2013, Idee w Rosji (t. 8-9), № N N101 114839, collective grant (leader: Prof.  Janusz Dobieszewski, University of Warsaw), completed.
 4. State Committee for Scientific Research, Wzajemne uprzedzenia pomiędzy polakami i Rosjanami, № 5 H02E 051 21 – collective grant (leader: Prof. Andrzej de Lazari, University of Lodz), completed.

 List of publications

Основные публикации

I. Монографии

 1. Włodzimierz Sołowjow. Zielona Góra: Wydawnictwo WSP, 1997. – 220 р.
 2. Filozofia w schematach pojęciowych. Dla laików i nie tylko. Część pierwsza. Toruń: Wyd. A. Marszałek, 1999. (co-author R. Sapenko). – 77 р.
 3. Sergiusza Bulgakowa filozofia wszechjedności. Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR, 2010. – 282 р.
 4. Kobiety w filozofii. Filozofowie o kobietach. Eseje subiektywne. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012. – 214 р.
 5. Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku. Rozważania o przyjaźni. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2015.

II. Научное редактирование 

 1. Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku (ed. Trans.), Część pierwsza, Wyd. Ibidem, Łódź 2001, p. 240.
 2. Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku (ed. trans), Część druga, Wyd. Ibidem, Łódź 2002, p. 277.
 3. Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część pierwsza. Warszawa Wydawnictwo Aletheia. 2009 (with J. Uglik).
 4. Palamas, Bułgakow, Łosiew. Rozważania o religii, imieniu Bożym, tragedii filozofii, Wojnie i prawach człowieka. Warszawa. Wydawnictwo IFiS PAN. 2010.
 5. Aleksy Łosiew, czyli rzecz o tytanizmie XX wieku. Warszawa. Wydawnictwo IFiS PAN 2012 (with J. Uglik and E. Tacho-Godi).
 6. Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część druga. Warszawa. Wydawnictwo IFiS PAN. 2012 (with J. Uglik).

III. Избранные статьи 

 1. Analiza strukturalna w naukach humanistycznych na przykładzie pracy Michela Foucaulta „Słowa i rzeczy”, Studia i Materiały VIII. Nauki Społeczno-Polityczne, z. 3,  Wyd. WSP., Zielona Góra 1984, p.111–122. 
 2. Gumanisticzeskije aspekty „niezawisimoj etiki” Tadeusza Kotarbinskogo // A. Czarkowski (ed.), Gumanizacija profiesionalnoj podgotowki uczitielia, Zielona Góra –Witebsk 1990, p. 54–58.
 3. Kant et Hegel de la nature de la philosophie (aspect moral), „Hegel-Jahrbuch”, Bochum 1991, s. 129–133.
 4. Dostojewski i Sołowjow – przyczynek do antropologii filozoficznej tych myślicieli, „Transformacje” 1993–1994, nr 3–4, p. 120–123.
 5. New Age – doktryna przyszłości? // A Pawłowski (ed.), Państwo w społeczeństwie. Wprowadzenie do politologii współczesnej, t. 1, Wyd. WSP, Zielona Góra 1995, p. 69–77.
 6. Humanizm i dialektyka Hegla // Z. Wołk (red.), Humanizm. Prakseologia. Pedagogika, Wyd. WSP: Zielona Góra 1998, p. 133–137.
 7. Sprawa polska w przyszłościowej wizji Włodzimierza Sołowjowa, „Nauki Hmanistyczne” AE we Wrocławiu, 1999 nr 4, p. 76–88.
 8. Samotność aksjologiczna kobiet po otwarciu granic byłego ZSRR. Przyczynek do problemu // A. Sadowski (ed.) Pogranicze. Studia społeczne. Tom IX, Białystok 2000, p. 48–55.
 9. Uniwersytet i okolice w XIX w. w Rosji na przykładzie działalności W. Sołowjowa // J.Rąb, J. Broda, A. Musiał (eds.), Uniwersytet i okolice, Katowice 2000, p. 26–32.
 10. Владимир Соловьев и польский вопрос // Соловьевский сборник: Материалы международной конференции «В. С. Соловьев и его философское наследие» 28–30 августа2000 г. / ред. И. В. Борисова, А. П. Козырев. M., 2001.
 11. Bułgakow Sergiusz (1871–1944, na emigracji od 1922) // Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, ed. A. de Lazari, t. 4, Wyd. Ibidem, Łódź 2001, p. 42–46.
 12. Berwi-Flerowski Wasyl (1829–1918) // Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, ed. A. de Lazari, t. 4, Wyd. Ibidem, Łódź, 2001, p. 36.
 13. Nietzsche // Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, ed. A. de Lazari, t. 4, Wyd. Ibidem, Łódź, 2001, s. 398–403.
 14. Miecznikow Ilja (1845–1916) // Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, ed. A. De Lazari, t. 5, Wyd. Ibidem, Łódź, 2002, p. 168–169.
 15. Struve Henryk (1840–1912) // Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, ed. A. De Lazari, t. 5, Wyd. Ibidem, Łódź, 2002, p. 298–299.
 16. Idea rosyjska w pismach myślicieli rosyjskich XIX i XX wieku // R. Baecker, Zb. Karpus (eds.), Emigracja rosyjska. Losy i idee, Łódź 2002, p. 29–38.
 17. The polish case in Vladimir Solov'ëv's vision of the future // Studies in East European Thought. 2003, no 2, p. 141–155.   
 18. Rosyjski idealizm sofijny XIX/XX w. Przyczyny powstania, idee, postaci // Przegląd Religioznawczy. 2004, no 2, p. 131–140.
 19. Русская душа в русской идее: историко-философский обзор // Польская и русская душа. Современный взгляд / ред. A. de Lazari, R. Baecker. Lódź, 2003. С. 52–59.
 20. Rozum a religia w filozofii rosyjskiej // Filozofia Nauki. 2006, nr 1, s. 149–162.
 21. Aleksy Łosiew ostatni przedstawiciel srebrnego wieku zesłany w XX wiek // Filozofia rosyjska / Aleksy Łosiew (przekład Lilianna Kiejzik). Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. S. 5361.
 22. Aleksy Łosiew – zesłany w XX wiek // Studia Philosophica Wratislaviensia. 2008, vol. III, fasc. 2, s. 53–60.
 23. Przyjaźń Sergiusza Bułgakowa z Pawłem Floreńskim w kontekście ich nauki o Sofii – Mądrości Bożej // Studia Philosophica Wratislaviensia. 2008, vol. III, fasc. 2, p. 61–74.
 24. Sergiusza Bułgakowa filozofia człowieka jako filozofia wszechjedności // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. 2009. R. 18. No 1, p. 237–253.
 25. Kto uprawia dziś filozofię w Rosji? // Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2009, nr 1. S. 7078.
 26. Przyczynek do problematyki filozofii imienia: tożsamości i różnice stanowisk Sergiusza Bułgakowa i Aleksego Łosiewa // Palamas, Bułgakow, Łosiew. Rozważania o religii, imieniu Bożym, tragedii filozofii, wojnie i prawach człowieka (pod red. Lilianny Kiejzik). Warszawa: Wydaw. Naukowe SCHOLAR, 2010 (Filozofia Rosyjska. T. 2). S. 88101.
 27. Sergei Bulgakov's sophiology of death // Studies in East European Thought. 2010, no 62, p. 55–62. 
 28. Sergiusz Bułgakow i Lew Szestow, czyli o przyjaźni spóźnionej // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. 2011. R. 20. No 1, p. 37–46. 
 29. Сергей Булгаков о Ф. М. Достоевском // Ф. М. Достоевский и культура Серебряного века: традиции, трактовки, трансформации. M.: Водолей, 2013. С. 456–466.
 30. Лосев Алексей Федорович (1893–1988) = Łosiew Aleksy (1893–1988) = Losev Aleksei (1893–1988) / tł. z j. ros. // Идеи в России = Idee w Rosji = Ideas in Russia: leksykon rosyjsko-polsko-angielski / pod red. Janusza Dobieszewskiego, t. 8. Łódź : Ibidem, 2014. S. 212–224.
 31. Sergiusz Bułgakow i Aleksy Łosiew, czyli o przyjaźni niemożliwej // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. 2014. R. 23. No 2, p. 71–82.     
 32. Žinki i osvita (do pitannâ pro vitoki navčannâ žinok) // Filosofiâ osviti. Universitets'ki studii = Philosophy of education. University studies. 2014, 1 (14), s. 208–217.
 33. Sergei Bulgakov and Alexander Elchaninov – Reflections on Real Friendship // Religion and Culture in Russian Thought: Philosophical, Theological and Literary Perspectives / ed. by Teresa Obolevitch and Paweł Rojek. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 2014. S. 24–34.
 34. Польские исследования философии В. С. Соловьева // Соловьевские исследования. 2014. Вып. 4(44). С. 21–31.
 35. O trudnych przyjaźniach filozofów Srebrnego Wieku (przyczynek do ontologii przyjaźni) // Przyjaźń: Medium Mundi / pod red. Jacka Kurka i Krzysztofa Maliszewskiego. Chorzów: Miejski Dom Kultury "Batory" w Chorzowie, 2015. S. 91–112.
 36. Skobcova Mariâ = Skobcowa Maria = Skobtsova Maria // Идеи в России = Idee w Rosji = Ideas in Russia: leksykon rosyjsko-polsko-angielski / pod red. Janusza Dobieszewskiego, t. 9. Łódź: Ibidem, 2015. S. 360–361.
 37. Sergiusz Bułgakow i Mikołaj Bierdiajew, czyli o przyjaźni skomplikowanej // Filozofia nauka religia: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej (pod red. Piotra Bylicy, Krzysztofa J. Kiliana, Roberta Piotrowskiego i Dariusza Sagana) Zielona Góra. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. S. 479488. 
 38. Rasseânnye pis'ma S. N. Bulgakova // Paradigma. Filosofsko-kul'turologičeskij Al'manah. 2016, 25, s. 147–156.
 39. Osnovnye napravleniâ issledovanij russkoj filosofii v Pol'še // Paradigma. Filosofsko-kul'turologičeskij Al'manah. 2016, 25, s. 7–25.
 40. O некоторых особенностях методологии права Л. И. Петражицкого // Мысль Л. И. Петражицкого и современная наука права: Материалы международной научно-практической видеоконференции. Краснодар: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «РГУ», 2016. С. 96–106.
 41. Paweł Florenski – filozof tragiczny? // Moim dzieciom. Wspomnienia dawnych dni (fragmenty) / Paweł Florenski. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016. S. 103–112.
 42. Siergiej Bułgakow – prekursor dekonstrukcji? // Dostojewski i inni. Literatura – idee –polityka: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi de Lazariemu / pod red. Tadeusza Sucharskiego. Katowice: "Śląsk" Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe, 2016 – (Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego; nr 17). S. 299–312.
 43. Лосев в Польше (переводы и рецепция) // Соловьевские исследования. 2017. № 2 (54). С. 77–81.

IV. Переводы           

 1. Rosyjska idea / Włodzimierz Sołowjow; tł. [z ros.] – Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004. – 79 s. ISBN: 83-89712-23-7
 2. Wschód, Zachód i rosyjska idea / Lew Karsawin; tł. [z ros., co-authored with M. Bohun] Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2007. – 137 s. ISBN: 978-83-7481-108-8
 3. Filozofia rosyjska / Aleksy Łosiew; tł. [z ros.]. Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. 65 s. ISBN: 978-83-7481-128
 4. Mój kraj rodzinny i inne pisma o Rosji i narodowości / Sergiusz Bułgakow; tł. [z ros. Coautored by M. Bohun, L. Augustyn]. Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009. 113 s. ISBN: 978-83-7481-305-1

Aleksy Łosiew ostatni przedstawiciel srebrnego wieku zesłany w XX wiek
// Filozofia rosyjska/ Aleksy Łosiew (przekład Lilianna Kiejzik). Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. S. 53
61.

Просмотров: 81

наверх

  @©тЁ­ё@Mail.ru
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ СПбГУ © 2021